หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน+นิทรรศรัตนโกสินทร์

          หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน บริหารงานโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นอาคารประวัติศาสตร์ขนาด ๔ ชั้น  สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๙๑ ในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารหลังนี้ได้ถูกบูรณะโดยยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมภายนอกไว้ และได้ปรับปรุงภายในอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ห้องนิทรรศการแบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ชั้น 
          ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องออดิทอเรียม
          ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการ 1 และ 2
          ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงนิทรรศการของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 

                    

ที่ตั้ง: 84 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0 2224 8030 ต่อ 202
การเดินทาง: รถประจำทางสาย 2, 3, 9, 12, 15, 31, 33, 35, 39, 42, 44, 47, 59, 60, 64, 68,70, 79, 82, 86, 169, 201 รถประจำทางปรับอากาศสาย ปอ.12, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.60, ปอ.70, ปอ.79, ปอ. 157, ปอ,171, ปอ.185, ปอ.201, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.พ.10-1, ปอ.พ.10-2, ปอ.พ.10-3 ทางเรือโดยสาร คลองแสนแสบ ลงท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
เวลาเปิด-ปิด: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ชั้น 1 และ 2 เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และ ศูนย์บันดาลไทย ชั้น 3 เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น.และ 13.30 - 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่:  https://goo.gl/maps/mNAjubjYbTQ5T9MG9