มัสยิดบางหลวง

          มัสยิดบางหลวงหรือเรียกอีกชื่อว่า “กุฎีขาว” หรือ "กะดีขาว" สร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ อาคารมัสยิดเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง ทาสีขาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลกที่ตกแต่งด้วยงานศิลปะผสม 3 ชาติ ได้แก่ ไทย จีน และยุโรป มีอายุมากกว่า 200 ปี เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณแห่งสัปปุรุษ สะท้อนให้เห็นศรัทธาตั้งมั่นแห่งพระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้ ภายในบริเวณด้านหน้าของมัสยิดบางหลวงจะเป็นสุสาน และปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท Unseen in Bangkok แห่งหนึ่งให้ผู้คนได้เที่ยวชม

ที่ตั้ง : ภายในชุมชนกุฎีขาว ซอยมัสยิดบางหลวง ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่
เบอร์ติดต่อ :  02-466-6157
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง : 19, 40, 56, 57, 149, 177
  เรือ : ท่าราชินี
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม