สแตนเลสบ้านบุคอลเลคชั่น

       ของดีสแตนเลส สแตนเลสบ้านบุคลอเลคชั่นเป็นโรงานอีกแห่งที่อยู่ในชุมชนเจ้าของก็เกิดในชุมชนแต่ก่อนเคยผลิตขันลงหินมาดั่งเดิมรุ่นปู่รุ่นพ่อแม่แต่ ด้วยพิษเศษกิจฟองสบู่แตกโรงงานได้ผลกระทบมากด้วยเพราะขันลงหินเป้นสินค้าราคาของข้างสูงและประกอบด้วยรูปแบบที่ตายตัวอยากที่จะเปลี่ยนแปลงรูปทรงยึดกลมเป็นหลักรูปแบบสินค้าเลยน้อยคุณอุดมท่านคิดไตร่ตรองอยู่นานด้วยที่ท่านเป็นคนหัวออกแนวทันสมัยท่านจึงคิดว่าเอาสแตนเลสมาผลิตแทนขันลงหินน่าจะทำได้ด้วยกรรมวิธีที่คล้ายกันท่านจึงเปลี่ยนมาทำสแตนเลส แทนผลออกมาเป็นไปได้ด้วยดีเพราะท่านเอาวิธีทำขันลงหินมาประยุกต์ให้เข้ากับงานจึงออกมาปราณีตสแตนเลสของท่านทำด้วยมือใช้ฆ้อนตีจนแผ่นสแตนเลสขึ้นรูปตามความต้องการวิธีนี้เรียกว่าตีเย็นคือไม่ผ่านความร้อนไม่เหมือนขันลงหินที่ต้องตีร้อนคือต้องเผาไฟตลอดการตีมาชมได้ตัวสินค้าจะมีรอยฆ้อนเรียงสวยงามเป็นงานศิลป์อันปราณีตวิจิตร

ที่ตั้ง :
แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 081 926 6743
การเดินทาง :
รถประจำทางสาย 40, 42, 56, 68, 509, 80, 108 และ 175
วันเวลาเปิดปิด :
-
ค่าเข้าชม :
ไม่เสียค่าเข้า
แผนที่ : https://goo.gl/maps/eeRMjHuoVkrahBNC9