วัดใหม่อมตรส

       วัดบางขุนพรหม หรือวัดใหม่อมตรส สร้างขึ้นสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๑ โดยไม่ปรากฎนามผู้สร้าง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าโปรดให้สร้างถนนผ่านกลางวัด จึงกลายเป็น ๒ วัด คือวัดบางขุนพรหมนอก(วัดใหม่อมตรส) และวัดบางขุนพรหมใน(วัดอินทรวิหาร)

       วัดบางขุนพรหม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓๒๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร และได้ทำการผูกพันธสีมาใหม่ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๑๓ ได้ทำการก่อสร้างปฎิสังขรณ์วัดใหม่เริ่มดำเนินการโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต

       เดิมทีนั้นวัดมีชื่อว่า วัดวรามะตาราม แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดอำมาตยรส หรือวัดอมฤตยรส โดยพบหลักฐาน ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม รศ.๑๒๐ ตรงกับปี พ.ศ.๒๔๔๔ ชื่อ พระอธิการเทศ เป็นสมภาร และ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนนามเป็นครั้งใหม่อีกเป็นวัดใหม่อมตรส

ที่ตั้ง :  132 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022818058
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 30,146,123,30,64
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 8.00 - 17.00 น
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่ :  http://gg.gg/fdfhf