มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน

          มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน คู้ขวาหนองจอก แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “สุเหร่าคู้” ลักษณะเป็นเรือนไม้ หลังคามุงแฝก เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติศาสนาของอิสลามคือ การละหมาดประกอบศาสนกิจ และสอนศาสนาอิสลาม มัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างมาจากชาวมุสลิมในท้องถิ่น ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ โดยจ้างช่างชาวจีนเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งภายในมัสยิดมี “มิมบัร” เป็นที่นั่งสำหรับผู้เทศนาที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีที่ยังคงเก็บรักษาอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวมใจของพี่น้องชาวมุสลิมในย่านหนองจอกมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง : 18 หมู่ 11 ซอยสุเหร่าคู้วิทยา ถนนเลียบวารี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง: 11, 92, 517, ปอ.525, 526
วันเวลาเปิด-ปิด : -
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม