มัสยิดกูวติลอิสลาม หรือตึกแดง

             มัสยิดกูวติลอิสลาม หรือตึกแดง ซึ่งแต่เดิมตึกแดงเคยเป็นสำนักงานพระคลังสินค้าของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ที่ทรงได้บริจาคเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ให้กับชาวมุสลิมในชุมชนนี้เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติศาสนกิจ บริเวณมัสยิดแห่งนี้มีเชื้อสายปัตตานี ซึ่งมีความสามารถทางการช่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างทำทองนาค กับกลุ่มเชื้อสายอินเดียซึ่งมีความสามารถในการประกอบธุรกิจค้าขาย “วัดมัสยิดกูวติลอิสลาม” สร้างในปี พ.ศ. 2502 ตามแบบมัสยิดกลางของอาณาจักรโมกุล โดยช่างชาวอินเดีย ซึ่งย่านนี้แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพของคนจีนโดยกลุ่มอาคารพานิชย์ของชาวจีนเหล่านี้จะทาด้วยสีแดงทำให้มัสยิดถูกเรียกตึกแดงไปด้วย

ที่ตั้ง : ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2438-2824
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 3, 4, 6, 7, 9, 21, 35, 37, 40, 42, 43, 82, 85,ปอ.529
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าสะพานพุทธ
วันเวลาเปิด-ปิด: -
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม