มัสยิดบ้านตึกดิน

           ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน เป็นชุมชนดั้งเดิมมีอายุ 80 ปี เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในปัจจุบันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีขาวมีรูปทรงสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอิสลาม ด้านศาสนามีหลักการปฏิบัติหลักๆอยู่ 5 อย่าง ที่คนอิสลามต้องปฏิบัติกัน คือ การปฏิบัติตน การนมาซหรือละหมาด การถือศีลอด การบริจาคซะกาด การประกอบพิธีฮัจญ์ และมีประเพณีต่าง ๆ เช่น งานวันปีใหม่ วันสงกรานต์ และวันสำคัญทางศาสนา งานการกุศลมุสลิมบ้านตึกดิน และวันสำคัญต่าง ๆ

ที่ตั้ง : ซอย ดำเนินกลางเหนือ แขวง วัดบวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 12, 15, 47, 56, 59, 60, 70, 79, 124, 203,503, 509, 511
วันเวลา เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม