วัดจีจินเกาะ

        วัดจีจินเกาะ หรือสมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่า จีจินเกาะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดจีนที่สร้างขึ้นมีสถาปัตยกรรมแบบจีน ภายในวัดประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดและเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในศาสนสถานแห่งนี้ก็คือ “พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม” ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์แบบจีนที่สูงเด่นเป็นสง่าถึง 8 ชั้น ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาติ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นโบสถ์จีนได้ในระยะไกล

ที่ตั้ง : 247/1 ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 17 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
วันเวลา เปิด-ปิด : เวลา 08.00-16.30 น.
โทร : 0-2437-2196
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทางสาย : 6, 42, 57

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าสี่พระยา

 

เรือข้ามฟาก : ท่าสี่พระยา-ท่าคลองสาน