มัสยิดฮารูณ

          มัสยิดฮารูณ (Haroon Mosque) สร้างขึ้นโดย โต๊ะฮารูณ บาฟาเดน ชาวเมืองปนเจอะนะ ประทศอินโดนีเซีย ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ณ บริเวณ หมู่บ้านต้นสำโรง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในอำเภอบางรักตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ 3 ประมาณปีพ.ศ. 2371 ได้สร้างมัสยิดขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิมในหมู่บ้าน เป็นเรือนไม้สักยกพื้นชั้นเดียว ท่านเป็นอิหม้ามคนแรกของมัสยิด เมื่อท่านถึงแก่กรรม หะยีมูฮำหมัด ยูซุป (ต่วนโส) ผู้เป็นบุตรชายของท่านได้ทำหน้าที่อิหม่ามแทน ในเวลาต่อมา มัสยิดเรือนไม้ชำรุดทรุดโทรมลง จึงได้รื้อมัสยิดหลังเดิมออก และก่อสร้างใหม่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนดังที่เห็นในปัจจุบัน ส่วนที่เป็นไม้ของเดิมก็นำมาประกอบ เช่น ใช้ทำเป็นไม้พื้นและเป็นเสากลม โดยใช้เงินส่วนตัวของท่านเอง ภายในชั้นบนมีการตกแต่งด้วยอักษรภาษาอาหรับต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านบนภายในมัสยิด เป็นฝีมือแกะสลักและฉลุของ หะยีสะอิ๊ด ซึ่งเป็นชาวเมืองปนเจอะนะ ประเทศอินโดนีเซีย เช่นเดียวกับโต๊ะฮารูณ บาฟาเดน มัสยิดฮารูณนี้เป็นศาสนสถานของชาวไทยมุสลิมใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอบรมกิจกรรม

ที่ตั้ง:  25 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 081 488 8154
การเดินทาง: การเดินทางด้วยรถเมล์ รถประจำทาง สาย 1, 16, 36, 45, 75, 93 รถประจำทางปรับอากาศ ปอ. 16, 36,45, 75, 93, 187 การเดินทางด้วยเรือ ท่าเรือวัดม่วงแค
วันเวลาเปิด-ปิด:  22.00 – 04.00 น.
ค่าเข้าชม:    ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่: https://goo.gl/maps/xPYvbFWQBi65jhC28