โรงเรียนศึกษาพัฒนา

โรงเรียนศึกษาพัฒนา เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ที่อยู่ในเขต ลาดกระบังเพื่อให้เด็ก ๆ ในชุมชนได้เรียนหนังสือภายในโรงเรียน มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งทั้งโรงเรียน มีนักเรียนอยู่แค่ประมาณ 85 คนเท่านั้น

และห้องสมุดก็ยังขาดแคลนหนังสือ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเราเลยคิดที่จะไปทำจิตอาสาเพื่อนช่วยน้อง ณ โรงเรียนศึกษาพัฒนาแห่งนี้

 

ที่ตั้ง 236 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม 10520 กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์  0-2739-1179
การเดินทาง รถบัส: 517.
ค่าเข้าชม ไม่มีค่าเข้าชม