ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ

           ศาลท้าวมหาพรหม หรือ“ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งแยกราชประสงค์ อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อมาสักการะท้าวมหาพรหม ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยพระพรหมหรือท่านท้าวมหาพรหม คือพระผู้สร้างโลกและมนุษย์ ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นมโนธรรมจริยา 4 ประการ หากใครได้กราบไหว้พระพรหม ไม่ว่าจะอธิษฐานขอสิ่งใดก็จะสมดังปรารถนา แล้วยังช่วยปัดเป่าความขัดข้อง อุปสรรค ส่งเสริมโชคลาภ และความสำเร็จ โดยบริเวณศาลจะมีร้านค้าจำหน่ายเครื่องสักการบูชา พวงมาลัย และมีการแสดงละครรำสำหรับผู้ที่ต้องว่าจ้างแก้บน

ที่ตั้ง : ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2251 - 6469
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 204, ปอ.504, ปอ.511,77
  รถไฟฟ้า BTS :  สถานีชิดลม
วันเวลา เปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.00-22.30 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม