วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

          วัดปทุมคงคา พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อวัด "สำเพ็ง" ตามชื่อถนนที่วัดตั้งอยู่ คือถนนสำเพ็ง วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อครั้งแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด บุณยรัตนพันธ์) กับพระวิจิตรนาวี เป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปกะที่สร้างพระนครใหม่ ณ ฝั่งตะวันออก โปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชาเศรษฐี และพวกคนจีน ย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สวน ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) ไปจนถึงคลองวัดสำเพ็ง (วัดปทุมคงคา) และเห็นว่าเป็นวัดโบราณที่ทรุดโทรมมาก สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ทั้งวัด เมื่อกรมพระราชวังบวรสุรมหาสิงหนาททรงปฏิสังขรณ์และสร้างเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดปทุมคงคา”                   

ที่ตั้ง: ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งพระนคร ถนนทรงวาดติดต่อกับถนนสำเพ็ง เลขที่ ๑๖๒๐แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์:     0-2255-2271,  02-639 1952
การเดินทาง: รถประจำทางสาย 15, 16, 25, 40, 48, 54, 73ก, 204 รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.1, ปอ.8, ปอพ.6, ปอพ.12
วันเวลาเปิด-ปิด:   เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่: https://goo.gl/maps/WAHWiHTrBPQ2oJ958