พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย วังบางขุนพรหม

        ตั้งอยู่ในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิวัฒนาการเงินตราไทย เริ่มตั้งแต่สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการมาเป็นเงินตราโบราณยุคต่าง ๆ จนถึงเงินตรายุคปัจจุบัน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนประวัติวังบางขุนพรหม และประวัติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ที่ตั้ง : ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์ติดต่อ : 0-2283-5286, 0-2283-6723, 0-2283-6152
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 3, 6, 9, 19, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าสะพานพระราม 8
วันเวลา เปิด-ปิด : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) โดยวันจันทร์-วันอังคาร
  เปิดให้เข้าชมเป็นรายบุคคล และวันพุธ-วันศุกร์ สำรองไว้สำหรับการขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม