ศาลเจ้าโจวซือกง

          ศาลเจ้าโจวซือกง ( 順興宮清水祖師公廟噠叻仔) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวจีนฮกเกี้ยนในประเทศไทย สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2347 ตั้งอยู่ในย่านตลาดน้อย โดยเป็นที่ประดิษฐานของพระเซ่งจุ๊ยจ้อซือ และเทพเจ้าอื่น ๆที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ มีชื่อเสียงด้านการจัดประเพณีกินเจได้ยิ่งใหญ่ตามประเพณีจีนโบราณ เป็นศูนย์กลางของชาวจีนฮกเกี้ยนในกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง: 752/1 ถนน เจริญกรุง แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์: 0-2237-3090, 0-2266-3768
การเดินทาง: รถไฟฟ้า MRT : สถานีหัวลำโพง ใช้ทางออกที่ 1 แล้วเดินต่อไปที่ซอยวานิช 2 ศาล เจ้าตั้งอยู่ในย่านตลาดน้อยรถโดยสารประจำทางสาย: 1,75,35,36,93
วันเวลาเปิดปิด: เปิดทุกวัน 06:00-17:00 น.
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้า
แผนที่: https://goo.gl/maps/pRFjuzj4MjbnXxgP7