ศาลเจ้าเซียงกง

          ศาลเจ้าเซียงกง (เซียนกง) สร้างขึ้นเมื่อรัชสมัยเสียนฟงปีที่  4 แห่งราชวงศ์ชิง พ.ศ. 2397ชาวฮกเกี้ยนได้นำรูปปั้นของท่านจากมณฑลฮกเกี้ยนมาประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างกว้างขวางจากปวงประชาผู้มีจิตกุศล ซึ่งในปี พ.ศ. 2414 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีชาวจีนจากมณฑลฮกเกี้ยนของประเทศจีนกลุ่มหนึ่ง อพยพเข้ามายังกรุงเทพมหานครตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันซึ่งเดิมตั้งอยู่ริมคลอง และได้พัฒนาเป็นการค้าขายเครื่องยนต์เก่าที่ใช้แล้วเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่เรียกกันว่า “ เซียงกง”  ก่อนที่จะแพร่หลายไปสู่แหล่งอื่น ๆ ขอกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชาวฮกเกี้ยนกลุ่มนี้ได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เรียกกันว่า “ศาลเจ้าเซียงกง” ตามชื่อเรียกสถานที่

ที่ตั้ง : ถนนทรงวาด แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : -
การเดินทาง : รถไฟฟ้า MRT  สถานีหัวลำโพง ใช้ทางออกที่ 4
วันเวลาเปิดปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00น. 
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้า
แผนที่: https://goo.gl/maps/N9Nir2j2NeLjmR1p9