อาสนวิหารอัสสัมชัญ

          อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ หรือโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมนคาทอลิกกรุงเทพมหานคร มีอายุเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สร้างโดยบาทหลวงปาสกัลซึ่งเป็นชาวไทย-โปรตุเกส โบสถ์หลังปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2452 เพื่อรองรับการขยายตัวของคริสต์ศาสนิกชนที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยมีสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้สร้างเช่นหินอ่อนและกระจกสีนั้นก็สั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี เป็นลักษณะศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในอิตาลี ความสูงตั้งแต่ยอดหอคอยจดพื้น 32 เมตรด้วยกัน ส่วนด้านในผนังและเพดานก็งดงามด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกและประติมากรรมปูนปั้นที่แสดงถึงเรื่องราวความเชื่อของทางศาสนาคริสต์

ที่ตั้ง: 23 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
โทรศัพท์: 02-234-8556, 02-233-7120, 02-234-4592
การเดินทาง: รถประจำทาง สาย 1, 15, 77 รถประจำทางปรับอากาศ ปอ. 77, 514 การเดินทางด้วยเรือ ท่าเรือโอเรียนเต็ล
วันเวลาเปิดปิด: เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00น.
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้า
แผนที่: https://goo.gl/maps/JQ8WEXUgdYv2JVPq7