วัดบวรนิเวศวิหาร

       วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนพระสุเมรุวัดบวรนิเวศฯ เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อ " วัดใหม่ " สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา ศักดิพลเสพ (วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ ๓) ทรงสร้างขึ้นใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ซึ่งเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ทรงสถาปนาขึ้นก่อนเมื่อสร้างเสร็จ ได้อัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก มาประดิษฐาน ณ พระอารามนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงอาราธนารัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏสมมติเทวาวงศ์ ซึ่งกำลังทรงผนวชและประทับอยู่ ณ วัดราชาธิวาส ให้เสด็จมาครองวัดนี้ และพระราชทานนามใหม่ว่า " วัดบวรนิเวศวิหาร " และตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายขึ้นที่วัดนี้ เป็นครั้งแรกได้ทรงบูรณะพระอุโบสถ และโปรดเกล้าฯ ขรัวอินโข่งเขียนภาพฝาผนัง เมื่อรัชกาลที่ ๓ สวรรคตใน พ.ศ. ๒๓๙๔ รัชกาลที่ ๔ ก็ลาผนวช ขึ้นครองราชย์สมบัติต่อมาต่อมาเมื่อรัชกาลที่ ๕ ขึ้นครองราชย์ ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่หมดทั้งอารามและโปรด เกล้าฯให้สร้างพระตำหนักและโรงเรียนมหามงกุฏราชวิทยาลัยขึ้นใหม่ด้วยในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้รวมวัดรังษีสุทธาวาส กับวัดบวรนิเวศฯ เข้าด้วยกันรัชกาลที่ ๗ ทรงสร้างกุฏิสงฆ์รัชกาลที่ ๘ ทรงสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมในรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงปฏิสังขรณ์เจดีย์ หอไตร และพระอุโบสถวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่สำคัญในพระราชวังวัดหนึ่ง เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ , ๗ และรัชกาลปัจจุบัน ทรงผนวชที่วัดนี้

ที่ตั้ง : ถนนพระสุเมรุ ย่านบางลำพู เขตพระนคร
โทรศัพท์ :   02 629 5854
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 3,9,64,65,53,56,68
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ประมาณ 6 เช้า ถึง 5 โมงเย็น
ค่าเข้าชม :   ชาวต่างชาติ 20 บาท/ชาวไทยฟรีไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่ : https://goo.gl/maps/uns87uUEw18c9hmr8