พิพิธภัณฑ์ ราชทัณฑ์

            เป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับการลงโทษและวัตถุโบราณจากเรือจำต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ประวัติและวิวัฒนาการงานราชทัณฑ์ การลงโทษและการประหารชีวิตของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงเครื่องพันธนาการ เครื่องลงทัณฑ์สมัยโบราณ เช่น วิธีการทรมานในสมัยโบราณ ภาพถ่ายเรือนจำในอดีต การประหารชีวิต ภาพเพชฌฆาต อาวุธปืนที่ใช้ในการประหารชีวิตนักโทษ หุ่นจำลองแสดงการประหารชีวิต    หลักประหารที่เคยใช้งานจริง การจำลองการประหารชีวิตสมัยโบราณ ทั้งตัดคอและยิงเป้า เครื่องแบบผู้คุม และของนักโทษสมัยก่อน ฯลฯ

ที่ตั้ง : ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-226-1704
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง 5, 35, 56
วันเวลา เปิด-ปิด : เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม