พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

        พิพิธภัณฑ์ ชาวบางกอก แต่เดิมเป็นบ้านพักอาศัยของประชาชน โดยมี อาจาร์ย วราพร สุรวดี เป็นผู้สืบทอด และเป็นผู้มอบให้เป็นสมบัติชาติ โดยมีกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การจัดแสดงที่นี่ แบ่งออกได้ 4 หลัง อาคารหลังที่ 1 เป็นบ้านไม้หลังคาปั้นหยา ห้องนี้จะรวมห้องต่าง ๆ เช่น ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องหนังสือ ฯลฯ อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารไม้ซึ่งได้รื้อย้ายมาจากบ้านหมอฟรานซิส คริสเตียน อาคารหลังที่ 3 ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการภาพรวมของกรุงเทพมหานคร อาคารหลังที่ 4 เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ใช้เป็นห้องสมุดในปัจจุบัน และส่วนต่าง ๆที่เหลือก็เป็นดอกไม้ต้นไม้และรูปภาพต่าง ๆ

ที่ตั้ง : 273 ซอยเจริญกรุง 43 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์ติดต่อ : 02-234-6741, 02-233-7027
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง 1, 16, 35, 75, 93
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม