พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

             จัดตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรณี โดยมุ่งหมายให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาที่สมบูรณ์ น่าศึกษาเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจที่ผู้ชมสามารถทดลองสัมผัส และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แบ่งออกเป็น 9 ส่วน เช่น ธรณีประวัติการกำเนิดโลก คุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับแร่ อุโมงค์แร่ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย

ที่ตั้ง : อาคารมรกต ชั้น 1  สำนักคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 0-2621-9644,  0-2621-9647
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97, ปอ.44, ปอ.157, ปอ.509, ปอ.538
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม (ต้องการให้นำชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า)