ละครชาตรี คณะครูพูน เรืองนนท์

        ละครชาตรีมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นที่นิยมแพร่หลายทางภาคใต้ของประเทศไทย มีพัฒนาการจนกลายมาเป็นละครที่รวมศิลปะการร้องและการรำเข้าด้วยกันและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนี้ ย่านบ้านละครชาตรี ถนนหลานหลวง เป็นที่อยู่ของเหล่าศิลปินละครชาตรีที่อพยพขึ้นมาจากภาคใต้ ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ศิลปินต่างสืบเชื้อสายศิลปะการแสดงละครชาตรีมาจนถึงปัจจุบัน บ้านละครชาตรีคณะครพูนเรืองนนท์ นายพูนเรืองนนท์ (รุ่นที่ 1) สืบเชื้อสายศิลปะการแสดงละครชาตรีมาจากต้นตระกูลชาวนครศรีธรรมราช คือ พระศรีชุมพล (ฉิม) ซึ่งรับราชการในราชสำนักนครศรีธรรมราชจนได้รับสมญานามว่า “ละครเรือเร่หรือละครเรือลอย” และสืบทอดให้แก่นายทองใบ เรืองนนท์ (รุ่นที่ 2) ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ละครชาตรี)ประจำพุทธศักราช 2540 ปัจจุบันผู้ดูแลคือ นางบัวสาย เรืองนนท์ อายุ 47 ปี (รุ่นที่ 3)

ที่ตั้ง :   193 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ :   081-62-9885
การเดินทาง : รถเมล์สาย 53 ผ่านข้างหน้าตลาด
เวลาเปิดปิด : -
ค่าเข้าชม : ไม่มีเสียค่าเข้าชม
แผนที่ : https://her.is/2TNRDcn