พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

              ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นสถานที่ที่รวบรวมและจัดแสดงประวัติ วีรกรรมและโบราณวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนและชุมชนได้ศึกษา ภายในแบ่งออกเป็นเรือนไทยไม้สักทอง 3 หลัง ได้แก่ เรือนท่านเจ้าพระยาฯ เรือนรัชดาบดินทร และเรือนศิลปะนิทัศน์

ที่ตั้ง : 40 รามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ :  0-2514-1403, 0-2530-2747, 0-2538-2537
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 8, 22 , 57, 44, 92 , 96, 126, 137, 145, ปอ.9, ปอ.502, ปอ.514, ปอ.545
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม