พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

          ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว ตั้งอยู่ในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  ภายในพื้นที่ 18,400 ตารางเมตร มีพื้นที่และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวและหมู่คณะ ตามแนวคิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว โดยจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับตัวเรา นิทรรศการเกี่ยวกับโลกของเรา นิทรรศการเกี่ยวกับมุมมองของชุมชนบางมดในอดีต นิทรรศการบ้านเมืองของเราในอนาคตที่อยากให้เป็น เป็นต้น

ที่ตั้ง :  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2426-3623
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 142, 140, 141, 558, 138, 21,75
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม