เรือข้ามฟาก

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ในกรุงเทพมหานคร) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งหมด 20 ท่า 

ท่าเทเวศร์-ท่าวัดบวรมงคล,ท่าเทเวศร์-ท่าวัดคฤหบดี,ท่าบางลำพู-ท่าวัดดาวดึงษ์,ท่าพระปิ่นเกล้า,ท่าพระจันทร์เหนือ-ท่าพระปิ่นเกล้า ,ท่าพระจันทร์เหนือ-ท่ารถไฟ
ท่าพระจันทร์เหนือ-ท่าวังหลัง,ท่าช้าง-ท่าวังหลัง,ท่าช้าง-ท่าวัดระฆัง,ท่าเตียน-ท่าวัดอรุณฯ,ท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยามิตร,ท่าราชวงศ์-ท่าดินแดง,ท่าสวัสดี-ท่าวัดทองธรรมชาติ,ท่าสี่พระยา-ท่ารถไฟคลองสาน,ท่าโอเรียนเต็ล-ท่าวัดสุวรรณ,ท่าสวนพลู-ท่าดูเม็กซ์,ท่าสาทร-ทาตากสิน,ท่าสี่ตา-ท่าวัดเศวตฉัตร,ท่าสาธุประดิษฐ์-ท่าพระประแดง, ท่าคลองเตย-ท่าทั่วไป

 

บริการ : เปิดทุกวัน เวลาเปิด-ปิด : 06.00-19.00 น

อัตราค่าโดยสาร : 3.5 บาท

ลักษณะของเรือข้ามฟาก : เรือยนต์มีหลังคา

ลักษณะของท่าเรือข้ามฟาก : โป๊ะคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานเหล็กปรับระดับพื้นไม้

ข้อมูลค่าโดยสาร : https://www.md.go.th/stat/index.php/transport-information/item/433

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.sawasdeee.com/สวัสดี/เส้นทาง-การเดินทาง/ท่าเรือข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพระยา