หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

             แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ใจกลางราชดำเนิน จัดสร้างขึ้นเนื่องจากกรุงเทพมหานคร ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น ‘เมืองหนังสือโลกประจำปี 2556’ (Bangkok World Book Capital 2013) จึงได้ดำเนินการก่อสร้างหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (BangkokCity Library) ขึ้น โดยเช่าอาคาร 3 ชั้น จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บนถนนราชดำเนิน บริเวณสี่แยกคอกวัว เพื่อจัดตั้งหอสมุดเมือง เป็นระยะเวลา 30 ปี ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ชั้น โดยชั้น 1 จะเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน รวมถึงสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตา ชั้นลอยเป็นพื้นที่สำหรับวรรณกรรมเด็กและเยาวชน ชั้น 3 เป็นพื้นที่หนังสือทั่วไปสำหรับค้นคว้า รวมถึงห้องอเนกประสงค์ และชั้นสุดท้ายเป็นพื้นที่ของวรรณกรรมเพื่อนบ้านวรรณกรรมโลก และหอจดหมายเหตุ รวมถึง Hall of Fame ของนักเขียนไทย และของผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงประวัติของนักประพันธ์ และกวีแห่งชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน ภายในห้องสมุดเน้นความโปร่งโล่งสบาย เหมาะกับการอ่านหนังสือ ฟรีอินเตอร์เน็ต เป็นอีกหอสมุดที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาด

ที่ตั้ง : ถ.ราชดำเนินกลาง สี่แยกคอกวัว ใกล้ๆ กับ ถ.ข้าวสาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2282-0680
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง : 2, 3, 6, 9, 10, 12, 15, 32, 35, 39, 42, 44, 47, 56,59, 60, 64,  68, 70, 82, 91, 96, 124, 201, 203, 503, 509, 511, 512
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการ วันอังคาร-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. และอาทิตย์ 09.00-20.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม : บุคคลอายุมากกว่า 15 ปี 50 บาทต่อปี / บุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี 25 บาทต่อปี