เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า (Central World Plaza)

เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า (Central World Plaza)

          เซ็นทรัลเวิลด์ หรือเดิมชื่อว่า “เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์” เป็นศูนย์การค้าครบวงจร ที่มีทั้งร้านค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก โรงแรม และอาคารสำนักงาน เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและอาเซียน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งชอปปิ้งอีกแห่งที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่ตั้ง:   

ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:

0-2640-7000

การเดินทาง:

รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204, 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

วันเวลาเปิด-ปิด:

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 – 22:00 น.

ค่าเข้าชม:

ไม่เสียค่าเข้าชม