มหานครสกายวอร์ค

          “มหานครสกายวอล์ค” (Mahanakhon Skywalk) เป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน   ที่อยู่บนยอดตึกที่สูงที่สุดของประเทศไทย โดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนตึกคิงเพาเวอร์ มหานคร ระดับความสูงของตึกอยู่ที่ 314 เมตร ซึ่งคิงเพาเวอร์ มหานคร เจ้าของโปรเจกต์ ได้ปั้นให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทย      

          นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ภายในตึกส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่มีเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอีกหลายพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ร้านค้าปลีกและคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี บนชั้น 1-4 ที่รวมสินค้าปลอดภาษีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกรวมถึงสินค้าที่ระลึกพิเศษเฉพาะของ “มหานคร สกายวอล์ค” รวมถึงสินค้าภูมิปัญญาไทยและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายชนิด  

ที่ตั้ง : 114 ถนน นราธิวาส แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (King Power Mahanakhon)
เบอร์ติดต่อ : 0-2677-8721
การเดินทาง : รถฟ้าบีทีเอส ลงที่สถานีช่องนนทรี ออกทางประตู 3
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 24.00 น. (เปิดให้เข้าชมรอบสุดท้าย 23.00 น.)
ค่าเข้าชม : สำหรับจุดชมวิวชั้น 74  
    - ผู้ใหญ่ราคา 850 บาท
    - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปราคา 250 บาท