เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การแสดงมหรสพจากคณะนักร้องนักแสดงชื่อดัง กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงในรูปแบบสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทง และประดิษฐ์กระทงฟรีสำหรับประชาชน ตลอดจนร้านค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดี ๕๐ เขต และตลาดโบราณย้อนยุค

โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๒ ในเวลา ๑๙.๓๐ น.


สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงผู้สนใจโดยทั่วไปเข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ดีงามของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อสายน้ำเจ้าพระยาให้คงอยู่ตลอดไป