เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีแข่งเรือ ณ คลองประเวศบุรีรมย์

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีแข่งเรือ คลองประเวศบุรีรมย์ ประจำปั 2562 ภายในงานมีกิจกรรมและร้านค้ามากมายให้ร่วมสนุกและมีนักท่องเที่ยวพร้อมด้วยผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก