เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

           สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้อนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถาน เดิมครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในอุทยานมีภาพแกะสลักแผ่นหินทรายแสดงพระราชกรณียกิจในท้องถิ่นทุรกันดารและกระบวนแห่งไหว้สาแม่ฟ้าหลวง มีส่วนจำลอง "บ้านเดิม" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตกแต่งภายในตามหนังสือ "แม่เล่าให้ฟัง" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ มีอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 หลัง แสดงพระราชกรณียกิจและพระราชประวัติ พร้อมของใช้ส่วนพระองค์

 

ที่ตั้ง :

ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซอย 3 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ :

0-2437-7799 / 0-2439-0902

การเดินทาง :

สามารถเดินทางได้หลายวิธี

-          รถโดยสารประจำทางสาย : 6, 42, 43

-          เรือ (เฉพาะเรือท่องเที่ยว) : ขึ้นที่ท่าเรือศาลาทรงจีน (ศาลเจ้าพ่อกวนอู)

วันเวลาเปิด-ปิด :

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. และส่วนพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม เวลา 08.30 – 16.30 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม