พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

มีจุดเริ่มต้นจากการบริจาคร่างกายและชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ของ คุณคัทสุมิ คาตามูระ ประธานบริษัทเมดิคัลด็อกเตอร์ซอฟท์เฮาส์ จำกัด ภายใต้การแนะนำของ ศ.คัชสุฮิโร เอะโตะ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์และทันตแพทย์แห่งโตเกียว ซึ่งได้บริจาคร่างกายและชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ให้แก่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น 1 ใน 11 พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดแสดงร่างกาย มนุษย์ด้วยเทคนิค plastinated human bodies ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่ เสียชีวิต

ที่ตั้ง :

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ชั้น 9 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์ติดต่อ :

0-2218-8635

การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง สาย : 8, 126, 545

วันเวลาเปิด-ปิด :

เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม :

รับบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคในพิพิธภัณฑ์