เชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองง่ายๆ พร้อมทั้งชิมของอร่อยย่านตลาดพลู

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ คณะวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย-จีน ย่านฝั่งธนบุรี (เขตคลองสาน - เขตธนบุรี) เชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองง่ายๆ พร้อมทั้งชิมของอร่อยย่านตลาดพลู