สวนสัตว์ดุสิต หรือเขาดิน

        สวนสัตว์ดุสิต หรือเขาดินวนา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย เดิมเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทางรัฐบาลได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต มาจัดตั้งเป็นสวนสัตว์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ปัจจุบันเปิดเป็นสวนสัตว์ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งภายในสวนสัตว์ประกอบไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดทั้งใน และต่างประเทศ มากกว่า 2,000 ตัว มีต้นไม้นานาชนิดที่ให้ความร่มรื่นและบึงน้ำขนาดใหญ่ที่สวยงาม และเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัว นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ที่ตั้ง : ถ.พระราม 5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-281-2000
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง 5, 18, 28, 70, 108, 510, 515
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 18.00 น.
ค่าเข้าชม :

ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 20 บาท

 

ทหาร/ตำรวจ/นักศึกษา 50 บาท (ในชุดเครื่องแบบ)

 

ผู้ใหญ่ต่างชาติ 150 บาท, เด็กต่างชาติ 70 บาท

 

ผู้สูงอายุ คนพิการ พระสงฆ์ ชมฟรี