สวนสันติชัยปราการ

        สวนสาธารณะระดับชุมชนเมือง สวนแห่งนี้มีทัศนียภาพของคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามมาก นับเป็นสวนสาธารณะเพียงไม่กี่แห่งของกรุงเทพมหานคร ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมบรรยากาศริมแม่น้ำ ภายในสวนมีทางลาดตลอดบริเวณโดยรอบ เพื่อให้ผู้พิการสามารถชมสวนได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งยังมีการประดับตกแต่งสวนด้วย "ประติมากรรมวิถึชีวิตบางลำพู" ที่แสดงวิถึชีวิตของประชาชนในย่านบางลำพูในแต่ละยุคสมัย และสวนแห่งนี้ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เหมาะกับการศึกษา และการอนุรักษ์ไว้

 

ที่ตั้ง : ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง สาย : 3, 6, 9, 30, 32, 33, 53, 64, 524

 

เรือด่วนเจ้าพระยา :  ท่าพระอาทิตย์

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 05.00 น. - 21.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม