อาร์ท อิน พาราไดซ์

 

  • เวลาเปิด/ปิด :

   เปิดทุกวัน เวลา 10.30 - 20.00 น.

  • รายละเอียดสินค้าและบริการ :

   - พิพิธภัณฑ์อาร์ตอินพาราไดซ์ พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ
   - ค่าเข้าชม คนไทย 180 บาท เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. 120 บาท, คนต่างชาติ 300 บาท เด็กชาวต่างชาติสูงไม่เกิน 120 ซม. 200 บาท

    

   ที่อยู่

   ศูนย์การค้าดิเอสพานาด ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก เเขวงดินเเดง กรุงเทพมหานคร 10400