สวนรมณีนาถ

           สวนสาธารณะที่แต่เดิมเป็นที่ตั้งของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นสวนสาธารณะ เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่มีพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2535 ภายในมีสวนสุขภาพ โดยจัดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายเป็นจุดพร้อมคำแนะนำ มีลานกีฬา เช่น สนามบาสเก็ตบอล และลานสเก็ต เป็นต้น จากการที่สวนรมณีนาถได้ดัดแปลงมาจากเรือนจำ ภายในบริเวณสวนจึงยังคงอนุรักษ์แนวรั้วกำแพง ป้อมยาม ซุ้มประตูทางเข้าไว้เป็นสัญลักษณ์ และเป็นส่วนประกอบของสวนที่ทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้มีลักษณะที่โดดเด่น แปลกตาอีกอย่างหนึ่งด้วย

ที่ตั้ง : ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2221-5181
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 1, 5, 35, 42, 56, 96, ปอ.7
วันเวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม