สวนเสรีไทย

        สวนน้ำที่สร้างขึ้นตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการพัฒนาบึงกุ่มให้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และเพื่อเป็นที่ระลึกของขบวนการเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สวนแห่งนี้นับว่าเป็นโรงเรียนต้นไม้กลางแจ้งที่มีพรรณไม้หลากหลายชนิดให้กับผู้สนใจ  ได้ศึกษา มีทั้งสวนป่า ลานดอกไม้หอม สวนไม้ผล และปาล์มพันธ์ต่างๆ

 

ที่ตั้ง : ซอยเสรีไทย 57 ซอย 65 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-378-7884
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 27, 109, 151, 502
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 05.00 น. - 21.00 น.
 ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม