ชุมชนบ้านบุ

            ชุมชนเล็ก ๆ ริมคลองบางกอกน้อย ใกล้กับสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอีกหนึ่งชุมชนในกรุงเทพมหานครที่มีงานหัตถกรรมอันเป็นมรดกของชุมชนสืบสานกันมาเป็นเวลานาน นั่นก็คือการทำ “ขันลงหินบ้านบุ” แหล่งทำขันลงหินชั้นยอดหนึ่งเดียวในประเทศไทย จัดเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องความงดงาม เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่กรุงธนบุรี สมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การทำขันลงหินเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชาวบ้านในชุมชน นับเป็นชุมชนที่ยังคงมีศิลปะการทำขันลงหินที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความประณีต ด้วยการตีขึ้นรูปแบบโบราณที่ใช้แรงงานเกือบทั้งหมด โดยวัสดุที่ใช้เป็นสัมฤทธิ์ และยังมีการพัฒนารูปแบบต่อเนื่องจากเครื่องทองลงหินหรือเครื่องทองสัมฤทธิ์มาเป็นสแตนเลส แต่ยังคงใช้การตีขี้นรูปแบบโบราณเช่นเดิม ปัจจุบันเหลือบ้านเพียงหลังเดียวที่ยังคงประกอบอาชีพการทำขันลงหินอยู่

ที่ตั้ง : ตรอกบ้านบุ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์ติดต่อ : 0-2424-1689
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 40, 56, 57, 79, 103, 108, 68, 80,509
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่ารถไฟ
เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม