ชุมชนบางไส้ไก่

           แหล่งชุมชนที่มีการทำขลุ่ย ที่เรียกกันว่า “ขลุ่ยบ้านลาว” ซึ่งหมู่บ้านนี้มีบรรพบุรุษเป็นชาวลาวที่อพยพมาในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เป็นช่างผู้ชำนาญในการทำขลุ่ยที่มีคุณภาพ มีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีความประณีตทั้งในการเลือกวัสดุและฝีมือในการทำ ขลุ่ยของชุมชนบางไส้ไก่เป็นลายดอกที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้ขลุ่ยบ้านลาวเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทำขลุ่ยประมาณ 20 หลังคาเรือน นอกจากขลุ่ยแล้วก็ยังมี “บ้านศิลปะไทย” ที่ผลิตหัวโขน ชุดแสดงโขน เครื่องละคร และตุ๊กตาต่าง ๆ

ที่ตั้ง : ชุมชนบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2465-2880
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง  สาย : 19, 40, 56, 57, 149, 177
เวลาทำการ : ทุกวันเวลา 09.00 – 18.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม