ชุมชนตรอกข้าวเม่า

            “ชุมชนตรอกข้าวเม่า” เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมที่นี่เป็นหมู่บ้านในสวน เรียกกันว่า “บ้านข้าวเม่า” เพราะเกือบทุกบ้านจะทำข้าวเม่าขาย นอกจากจะทำข้าวเม่าขายแล้วยังมีการทำข้าวเหนียวแดงรวมไปถึงขนมกวนประเภทต่าง ๆ ด้วย เช่น กล้วยกวน สับปะรดกวน และกะละแม เป็นต้น ทุกวันนี้ได้จัดให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับย่านบางกอกน้อย โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีไฮไลต์ที่สำคัญ คือ การสาธิตการทำข้าวเม่าหมี่ ซึ่งเป็นของว่างโบราณที่มีคุณค่าทางสารอาหาร นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมที่นี่ก็จะได้ชิมรสชาติอันกลมกล่อมหวานเค็มของข้าวเม่ารางกรอบๆ อีกด้วย

ที่ตั้ง : ถนนอิสรภาพ 49 โค้งเข้าถนนวัดสุทราวาส กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 08-5984-4421
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 57, 81, 91, 146, 149, 157, 169,177 เรือด่วน : ท่าเรือวังหลัง (ศิริราช), ท่ารถไฟ สถานีรถไฟ : สถานีรถไฟธนบุรี
วันเวลาเปิด-ปิด : ต้องนัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม