ช่างแทงหยวก (ชุมชนวัดจำปา)

        ชุมชนวัดจำปา ที่มีอาชีพงานแทงหยวกที่สวยงาม เพราะเป็นงานฝืมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงวัฒนศิลป์ (ต่วน ยุวพุกกะ) ช่างหลวงสังกัดกองช่างกระทรวงวัง ที่ได้หนีภัยสงครามมาใช้ชีวิตในชุมชนแห่งนี้ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 งานแทงหยวกของชุมชนแห่งนี้ จึงเป็นที่รู้จักและเรียกขานกันว่า “งานแทงหยวกของชุมชนวัดจำปา” ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์น่าชม สำหรับใช้ในงานมงคลต่าง ๆ อาทิ ใช้ประดับปะรำในงานโกนจุก งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น แม้ในปัจจุบันจะเหลือช่างแทงหยวกไม่กี่คนก็ตาม แต่ทางชุมชนก็ยังคงอนุรักษ์งานฝีมือไว้เป็นอย่างดี มีเทคนิคและชั้นเชิงงานช่างที่มีเอกลักษณ์ โดยงานแทงหยวกเป็นงานช่างที่ใช้การสลักลวดลายลงบนหยวกกล้วย จุดเด่นอยู่ที่ความอ่อนช้อยของลาย ซึ่งช่างแต่ละสายต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างที่สืบทอดกันมา รวมถึงระเบียบแบบแผนของการใช้งานแทงหยวกในพิธีต่างๆ

 

ที่ตั้ง : ตำบลฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 087-036-6322
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 89
เวลาทำการ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม