ชุมชนกุฎีจีน

            กุฎีจีน เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชุมชนแห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและเรื่องราวอันน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะสัมพันธภาพภายใต้ความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชนที่ประกอบไปด้วยชาวจีน อินเดีย และยุโรป ที่อยู่ร่วมกัน นอกจากนั้นชุมชนแห่งนี้ยังมีสินค้าขึ้นชื่ออีกด้วย นั่นก็คือ “ขนมกุฎีจีน” เป็นขนมขึ้นชื่อของชุมชน (ลักษณะของขนมคล้ายกับขนมไข่ ที่ทำจากการนำไข่แดงตีเข้ากับแป้งสาลีและน้ำตาล) ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่บ้านเท่านั้นที่ยังคงทำขนมฝรั่งกุฎีจีนอยู่ นอกจากนี้ยังมีโบสถ์ซางตาครูซ ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านจิตใจของผู้คนในชุมชน

ที่ตั้ง : ชุมชนกุฎีจีน ถ.เทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 40, 57, 149, 177 เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าราชินี, ท่าสะพานพุทธ เรือข้ามฝาก : ท่าปากคลองตลาด – ท่าวัดกัลยาณมิตรฯ
วันเวลาเปิด-ปิด : เรือข้ามฝาก : ท่าปากคลองตลาด – ท่าวัดกัลยาณมิตรฯ
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม