ชุมชนกุฎีจีน

        กุฎีจีน หรือ กะดีจีน เป็นชุมชนเก่าแก่ของฝั่งธนบุรี โดยเป็นชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 มาตั้งอยู่บริเวณตั้งแต่วัดกัลยาณมิตรจนถึงบริเวณสะพานพุทธฝั่งธนบุรี เป็นย่านที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของ 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ได้แก่ พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต์ และอิสลาม แต่กลับอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และชุมชนแห่งนี้มีสินค้าขึ้นชื่อคือ “ขนมกวยตัส” และ “กุดสลัง” หรือที่รู้จักกันดีว่า “ขนมกุฎีจีน” เป็นขนมขึ้นชื่อของชุมชน (ลักษณะคล้ายขนมไข่ ทำจากไข่แดงตีกับแป้งสาลีและน้ำตาล) ซึ่งปัจจุบันยังเหลือบ้านที่ทำขนมฝรั่งกุฎีจีนอยู่เพียงไม่กี่บ้านเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโบสถ์ซางตาครูส ที่เป็นศูนย์กลางรวมใจของผู้คนในชุมชน

 

ที่ตั้ง : ชุมชนกุฎีจีน ถ.เทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง สาย : 40, 57, 149, 177

 

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าราชินี, ท่าสะพานพุทธ

 

เรือข้ามฝาก : ท่าปากคลองตลาด – ท่าวัดกัลยาณมิตรฯ

เวลาทำการ : เปิดทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม