หัตถกรรมเครื่องประดับโขน (ชุมชนวัดเทพากร)

        ชุมชนวัดเทพากร ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นพื้นที่ทำสวนปลูกผลไม้ และเป็นที่ตั้งของวัดเทพากรด้วย คุณสถาพร เลี้ยงสอน และภรรยาทำอาชีพการแสดงโขนและการทำโขนมาก่อน ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมงานฝีมือหัตถกรรมเครื่องประดับโขนและละคร หัวโขน เครื่องแต่งกายสมัยโบราณ เช่น กำไล ข้อมือ กรองคอ เข็มขัด ฯลฯ ด้วยความตั้งใจที่ต้องการจะอนุรักษ์มรดกไทย และเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อสืบทอดงานศิลปะหัตถกรรมชนิดนี้ต่อไป

 

ที่ตั้ง : ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-435-7573
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 18, 110, 170, 175, 203
เวลาทำการ : กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
ค่าเรียน : เรียนฟรี ค่าอุปกรณ์เริ่มต้นที่ประมาณ 300 บาท