ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองบางมด

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คลองบางมด
บางมดเป็นหนึ่งในย่านชุมชนชาวสวนดั้งเดิมของธนบุรี ที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันการขยายตัวของสังคมเพิ่มมากขึ้นเริ่มรุกรานเข้ามาในย่านชุมชนทำให้เรือกสวนถูกแบ่งขายไปทำโครงการเอกชนมากขึ้น ลำคลองที่เปรียบเสมือนชีวิติของคนที่นี่ถูกใช้ทางสัญจรน้อยลงเป็นอย่างมาก การเกษตรเริ่มเลือนหายไปจากชุมชนนี้ เพราะความเจริญเข้ามามีบทบาทกับชุมชนมากขึ้นพร้อมกับพัดพาวิถีชีวิตแบบเก่าๆให้ค่อยหายสาบสูญไป ทำให้มีคนในชุมชนบางกลุ่มรวมกลุ่มกันทำให้ชุมชนย่านนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของบางมดชึ้นมา เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงเทพ ยิ่งเป็นที่รู้จักทำให้เกิดปัญหากับการที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนย่านนี้ จึงทำให้ต้องมีโครงการศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คลองบางมด ขึ้นมา เนื่องจากจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เปรียบเสมือนศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนคอยซัพพอร์ตคนในชุมชนให้มีรายได้มากขึ้น ยังเป็นพื้นที่รองรับนักท่องที่มาได้ดี มีพื้นที่คอยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเรียนรู้ในโครงการ และคอยสนับสนุนการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนย่านบางมด

 

ที่ตั้ง : ท่าน้ำวัดพุทธบูชา ริมคลองบางมด ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2426-3844, 09-920-7929
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง 21, 75, 68

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม