วัดนาคกลาง วรวิหาร

“วัดนาคกลางวรวิหาร” ตั้งอยู่ที่ เขตบางกอกใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร โดยสันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่สมัยในพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น วัดแห่งนี้ถือว่าตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน เพราะห่างจากพระราชวังเพียงแค่ 500 เมตรเท่านั้น วัดแห่งนี้จึงมีความสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีเป็นอย่างมาก

ที่ตั้ง : ซอยอิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 
เบอร์ติดต่อ : 0-2465-0950
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง 40, 56, 149

วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม