โบสถ์กาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ)

วัดกาลหว่าร์คือวัดของชาวคริสต์โปรตุเกสที่ไม่ยอมรับอำนาจการปกครองของประมุขมิสซังสยามชาวฝรั่งเศส พวกเขาแยกตัวออกมาจากวัดซางตาครู้ส ก่อนที่รัชกาลที่ 1 จะพระราชทานที่ดินสำหรับสร้างวัดของพวกเขาเอง

คำว่า ‘กาลหว่าร์’ มีที่มาจากคำว่า Calvary ซึ่งเป็นเนินเขาที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ตรึงกางเขนพระเยซู

วัดกาลหว่าร์หลังแรกสร้างขึ้นในปี 2330 ก่อนที่จะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ‘วัดแม่พระลูกประคำ’ ในปี 2382 วัดแห่งนี้จึงอาจถือได้ว่าเป็นวัดคาทอลิกแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์

ที่ตั้ง : 987 ซอย วานิช 2 แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-266-4849
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง ปอ.35, 75

 

รถไฟฟ้า MRT : สถานีหัวลำโพง

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 19.30 น.
ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม