วัดพระราม 9 (กาญจนาภิเษก)

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 999 ซอยพระราม 9 ซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมา และได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเป็นกรณีพิเศษในตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เป็นเจ้าอาวาส

ที่ตั้ง : 999 ซอย 19 ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ : 0-2318-5926
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง 168, ปอ.171 และ ปอพ.4-2

 

รถไฟฟ้า MRT : สถานีพระราม9 

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 06.00 น. – 16.00 น.
ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม