หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

        หอศิลป์ (วังท่าพระ) หอศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นพื้นที่จัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ แสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะที่มีความสำคัญ หอศิลป์ยังมีการทำกิจกรรม ด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ การอบรมศิลปะ การผลิตหนังสือ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยหมุนเวียนไปตลอดทั้งปี

 

ที่ตั้ง : 31 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2221-3841, 0-2623-6115  ต่อ 1427
วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00-19.00น. และเสาร์ 9.00-16.00น. (ปิดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
การเดินทาง :

รถประจำทางสาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 201, 203, 510, 503, 508, 512

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าเรือท่าช้าง

 

เรือข้ามฟาก : ท่าช้าง - ท่าวัดระฆัง, ท่าข้าง - วังหลัง

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม