ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

        แหล่งเรียนรู้ด้านทางธรรมชาติในเขตประเวศ สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบเป็นโครงการป่าแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นในเมืองหลวง โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ให้เป็นพื้นที่ป่าในเมืองกรุง  ที่ให้เราได้เข้าไปรับอากาศบริสุทธิ์ ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของกลุ่ม ปตท.หรือ "PTT Green in the City" โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆคือ พื้นป่า 75% พื้นน้ำ 15% และพื้นที่ใช้งาน 10%   มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เพื่อเป็นอาคารต้นแบบนวัตกรรมอาคารสีเขียว และเป็นที่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของป่าไม้ และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน จุดเด่นของที่นี่คือ "เส้นทางศึกษาธรรมชาติ"  ที่ออกแบบเป็นทางเดินชมเรือนยอด (Sky Walk) ทอดยาวไปตามพื้นที่ของป่าที่ระดับความสูง 10.2 เมตร ระยะทาง 200 เมตร โดยเป็นทางเดินที่เชื่อมไปยัง "หอชมวิว" (Observation Tower) ความสูง 23 เมตร เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ทำให้เราได้เรียนรู้และชมทัศนียภาพต้นไม้ชนิดต่างๆ ได้รอบทิศทาง 360 องศา

 

ที่ตั้ง : 8/3 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 136 6380
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน 09.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์)
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทางสาย : 92 (ต่อรถสองแถวสีน้ำเงิน ตลาด 999 (นำชัย)-วัดกิ่งแก้ว)

 

รถตู้ : อนุสาวรีย์ชัยฯ –หัวตะเข้ (ต่อรถสองแถวสีน้ำเงิน ตลาด 999 (นำชัย)-วัดกิ่งแก้ว)

 ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม